ควรสระผมบ่อยแค่ไหน ถึงจะดี?

Last updated: 2019-02-14  |  991 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ควรสระผมบ่อยแค่ไหน ถึงจะดี?

ควรสระผมบ่อยแค่ไหน ถึงจะดี?

▪️ผู้ที่มีผมเส้นใหญ่และหนา
ควรสระผมประมาณ 3 ครั้งต่อสัปดาห์ หรือจะสระผมวันเว้นวันก็ได้
รวมไปถึงคนที่มีผมหยิก หรือ หยักโศกด้วยเช่นกัน เนื่องจากเส้นผมที่หยิกและห นา
จะทำให้น้ำมันจากหนังศีรษะเ คลื่อนที่มายังเส้นผมได้ช้า กว่าเส้นผมประเภทอื่น ซึ่งหมายความว่าถ้าสระผมบ่อ ย ๆ หรือสระผมแทบทุกวัน
ก็จะส่งผลให้เส้นผมนั้นแห้ง และแตกปลายได้ค่ะ

.

▪️ผู้ที่มีผมเส้นเล็ก ละเอียด และตรง
ลักษณะเส้นผมประเภทนี้สามาร ถสระผมได้เป็นประจำทุกวัน
เพื่อขจัดความมันบนเส้นผมที ่แพร่กระจายได้ง่ายและรวดเร ็ว
เนื่องมาจากลักษณะของเส้นผม ตรง อย่างไรก็ตาม
น้ำมันที่มีอยู่ในธรรมชาติข องเส้นผมนั้นดีต่อหนังศีรษะ
และช่วยทำให้ผมดูเงางาม นุ่มสลวย ดังนั้นถ้าหากไม่อยากสระผมท ุกวัน ควรเลือกใช้แชมพูสูตรที่เหม าะสำหรับสภาพเส้นผม เพื่อให้เส้นผมสะอาดและยังค งความสดชื่นเอาไว้

.

▪️ผู้ที่ออกกำลังกายเป็นประจำ
เหงื่อที่ออกมากในระหว่างที ่ออกกำลังกาย
ทำให้เส้นผมและหนังศีรษะมีส ิ่งสกปรกสะสมมากขึ้นกว่าปกต ิด้วยเช่นกัน ดังนั้นผู้ที่ออกกำลังกายสม ่ำเสมอจึงควรสระผมเป็นประจำ ทุกวัน
เพื่อขจัดสิ่งที่ตกค้างของเ หงื่อ เพราะเหงื่อมีความเค็มที่อา จส่งผลให้เส้นผมเปราะบางและ เสียหายได้

Powered by MakeWebEasy.com