ตรวจสอบพัสดุ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
นัฐกานต์ พรมแดน TNPT001080143 KERRRY นะคะ ถึงวันนี้ค่า ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 29, 2019 102019000004
Ae TNPT ไปรษณีย์ไทย-EMS Jul 08, 2019 072019000001
Pongpak Taksaudom TNPT000992900 Kerry-kerry Feb 11, 2019 022019000002
Pongpak Taksaudom TNPT000992900 Kerry-kerry Feb 11, 2019 022019000002
มานิตา ใจเกษมวงศ์ TLPS000096463 Kerry-kerry Jan 11, 2019 012019000001
Sirijun L TNPT000972727 Kerry-Kerry Jan 02, 2019 122018000004
Nuda Archavaboon MBC0000104893 Kerry-Kerry Dec 24, 2018 122018000003
จิณฐดานัณป์ จิณสิทธิ์ MBC0000104891 Kerry-Kerry Dec 22, 2018 122018000002
ชนิศา รัถยานันต์ WALK000280908 Kerry-Kerry Dec 01, 2018 112018000005
พลอยขวัญ พุทธิธนพัฒน์ TNPT000956109 Kerry-Kerry Nov 27, 2018 112018000003
เบ็ญจพรรณ ศุกระศร TNPT000956115 Kerry-Kerry Nov 27, 2018 112018000002
ฐิติกานต์ ตันมันทอง RST000532923 Kerry-Kerry ถึงวันพรุ่งนี้นะคะ Nov 12, 2018 12:30 112018000001
พจน์ TEST Kerry-t Oct 25, 2018 102018000005
ชื่อลูกค้า : นัฐกานต์ พรมแดน
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 29, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000004
ชื่อลูกค้า : Ae
Tracking number : TNPT
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 08, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000001
ชื่อลูกค้า : Pongpak Taksaudom
Tracking number : TNPT000992900
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 11, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000002
ชื่อลูกค้า : Pongpak Taksaudom
Tracking number : TNPT000992900
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 11, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000002
ชื่อลูกค้า : มานิตา ใจเกษมวงศ์
Tracking number : TLPS000096463
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 11, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000001
ชื่อลูกค้า : Sirijun L
Tracking number : TNPT000972727
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 02, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122018000004
ชื่อลูกค้า : Nuda Archavaboon
Tracking number : MBC0000104893
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 24, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122018000003
ชื่อลูกค้า : จิณฐดานัณป์ จิณสิทธิ์
Tracking number : MBC0000104891
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 22, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122018000002
ชื่อลูกค้า : ชนิศา รัถยานันต์
Tracking number : WALK000280908
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 01, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112018000005
ชื่อลูกค้า : พลอยขวัญ พุทธิธนพัฒน์
Tracking number : TNPT000956109
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 27, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112018000003
ชื่อลูกค้า : เบ็ญจพรรณ ศุกระศร
Tracking number : TNPT000956115
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 27, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112018000002
ชื่อลูกค้า : ฐิติกานต์ ตันมันทอง
Tracking number : RST000532923
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-Kerry ถึงวันพรุ่งนี้นะคะ
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 12, 2018 12:30
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112018000001
ชื่อลูกค้า : พจน์
Tracking number : TEST
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-t
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 25, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000005
Powered by MakeWebEasy.com